​Reklamın Hayatımızdaki Yeri

Sizin için ne faydalıysa, durmadan biz onu yazıyoruz !

​Reklamın Hayatımızdaki Yeri

​Reklamın Hayatımızdaki Yeri ​Reklamın Hayatımızdaki Yeri

Reklamın Hayatımızdaki Yeri

En kolay ve basit şekli ile anlatmak gerekirse ‘reklam’, ‘dikkati bir şeye odaklamak veya birisini bir şeyden haberdar kılmak anlamına gelir. Reklam yalnızca mal ve hizmet aktarmakla bitmez; kendisi zaten başlı başına bir üründür. 
Reklamcılık bir bakıma Batı’nın önde endüstri devletlerinin resmi sanatı olarakta günümüze kadar gelmiştir. Gazetelerin her köşesinde yer edinir, kentsel yapılanmanın her bölgesine yapıştırılır. Genellikle organize bir yapı sahibine bürünmüş olup birçok sanatçı, yazar, film yönetmenini içinde tutar ve kitle iletişim araçları içinde büyük bir yere sahiptir.

Günümüzde çok sık olarak pazarlamacılar reklamı, “Tüketicilere bir ürün ya da markanın varlığını hissettirmek ve ürüne, markaya, hizmete ve kuruma pozitif anlamda bir tutum yaratmak suretiyle göze veya kulağa hoş gelen mesajların derlenmesi ve bu mesajların ücretli araçlarla tüketiciye ulaştırılması” olarak açıklar iken; iletişimciler ise reklamı, “Kitle iletişim araçları ile kimliği net bir kişi tarafından kamuoyunu bu konuya inandırmak ve belirli bir düşünce yapısına getirmek” olarak nitelemişlerdir.