Kurumsal Kimlik

Kurumsal Kimlik


Kurumlar, çalışma kapasitelerine göre, bir çok iş ve işlevleri yerine getirmeye çalışır. Kimi kurumlar bir ürün üretmek için uğraşırken kimileri ise, hizmet üretmek için çaba sarfeder. Her ne üretimi yaparsak yapalım; üretilen gerek ürün gerekse hizmet olsun, üretimimiz son tüketiciye geldiğinde tüketicide, aldığı ürün ya da hizmet bir his, bir duygu ön plana sokar. O geriye kalan duygudur ki; o ürünü ya da hizmeti almaya sürdürmemize ya da sürdürmememize yol açar.

Bir ürün ya da hizmetin tercih sebebi neler olabilir ki? Üretim şekli mi, sunuluş şekli mi yoksa bunların haricinde gösterilişi mi? Tek başına hiçbir sebep bir ürünün ya da hizmetin tercih edilmesine yol açmaz tabiî ki de. Bir çok faktör, bir ürün ya da hizmetin tercih edilmesine yol açar. Tüm bu faktörlerdeki; hizmet ya da ürünleri tercih edilir ya da edilmez imkanını sizlere sağlar.

Bu açıdan gidilen yolda kurumsal kimliğin önemi ve anlamı gün yüzüne çıkar. Her kuruluş ya da kurum farkında olmasa da, olsa da bir kimliğe sahiptir. Kurumsal kimlik, insanların kimlikleri gibi birşeydir. Kimliğimiz bizi diğer unsurlardan ayıran, bizi değiştirilemez gösteren bir özelliğimizdir. Toplumda birçok sayıda insan yaşadığı gibi, aynı açıdan çok sayıda kurum da mevcuttur. Nasıl ki; bizleri kalabalıklar arasında ayıran en temel faktör kişisel kimliğimiz ise, kurumları da birbirinden ayıran en temel faktör, onların kimlikleridir.